Kā jau vēstīts, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ir iesniegts sadales tarifu līdzsvarošanas projekts, kas paredz mājsaimniecībām par 20% samazināt elektroenerģijas piegādes cenu, vienlaikus ieviešot fiksētu maksu par pieslēguma nodrošinājumu neatkarīgi no elektroenerģijas patēriņa apjoma. Savukārt juridiskām personām iesniegtais tarifu projekts paredz no 10% uz 40% palielināt fiksēto maksu par elektrotīkla pieslēgumu atkarībā no jaudas, vienlaikus par 10-25% samazinot maksu par elektrības piegādi.

Iedzīvotāji interesējas, kā noskaidrot, vai mājoklim ir vienfāzes vai trīsfāžu pieslēgumi? Pirmkārt, informācijai gan par pieslēguma veidu, gan jaudu, kas svarīga trīsfāžu pieslēgumos, jābūt norādītai Jūsu līgumā ar elektroenerģijas tirgotāju. Vienfāzes pieslēgums nodrošina mazāku jaudu, tāpēc fiksētā mēneša maksa paredzēta zemāka. Trīsfāžu pieslēgumos tiek nodrošināta lielāka jauda, tāpēc fiksētā mēneša maksa būs augstāka un atšķirsies atkarībā no pieslēguma jaudas. Taču fiksēto maksu pie noteikta patēriņa kompensēs elektrības piegādes cenas samazināšana par 20%.

Vienfāzes pieslēgums pārsvarā tiek nodrošināts dzīvokļos. Ar tā piegādāto jaudu pietiek, lai darbinātu visas dzīvoklī nepieciešamās elektroierīces – apgaismojumu, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi, televizoru, gludekli, elektrisko tējkannu un citas ierīces. Jaunajos projektos un privātmājās raksturīgāks ir trīsfāžu pieslēgums, jo tur jādarbina vairāk un jaudīgākas elektroierīces, piemēram, siltumsūkņi vai elektriskie caurplūdes sildītāji. Trīsfāžu pieslēgumos fiksētā mēneša maksa atšķirsies atkarībā no pieslēguma jaudas.

Ja esat nolēmuši veikt pieslēguma jaudas maiņu – palielināt, samazināt vai izveidot jaunu pieslēgumu –, vispirms ir jāsaprot, kāda jauda pieslēgumam būs nepieciešama. To nepieciešams rūpīgi izvērtēt, ņemot vērā gan izmantošanā esošo elektroietaišu skaitu, gan arī nākotnē paredzamās elektroietaises, lai izvairītos no situācijas, kad ar izveidotā pieslēguma jaudu nepietiks. Standarta pieslēguma jauda privātmājai ir 15 kW/25 A, bet dzīvoklim – 9 kW/16 A.

Izvēloties optimālo pieslēguma jaudu, svarīga mēraukla ir paredzamā vienlaicīgā slodze. Piemēram, dzīvokļos pārsvarā vienfāzes pieslēguma jauda ir pietiekama, lai darbinātu mājoklī esošās elektroierīces. Tomēr gadījumā, ja virtuvē tiek uzstādīta elektriskā plīts, ko paredzēts darbināt vienlaikus ar veļasmašīnu, televizoru un elektrisko tējkannu, tad būs nepieciešams trīsfāžu pieslēgums.

Gadījumā, ja ir jāveic jauns pieslēgums, mājsaimniecību segmentā AS “Sadales tīkls” sedz līdz 40% no pieslēguma maksas, bet juridisko personu grupā tiek ņemta vērā pieslēguma jauda – ja pieslēgums nepārsniedz 100 ampērus, tad AS “Sadales tīkls” sedz līdz 40% no pieslēguma maksas, bet virs 100 ampēriem uzņēmumam jau jāmaksā pieslēguma maksa 100% apmērā. Tomēr šādā gadījumā uzņēmumam, efektīvi izmantojot pieprasīto jaudu, ir iespējas piecu gadu laikā atgūt samaksāto pieslēguma maksu pilnā apmērā ar samazinātu sadales pakalpojumu tarifu.

Arī juridiskām personām, gatavojoties jaunam tarifu plānam, ir svarīgi izvērtēt pieslēguma jaudu. Gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem optimālas pieslēguma jaudas izvēle ir iespēja samazināt savas kopējās izmaksas par elektroenerģiju, sadales sistēmas pakalpojumiem. Ieguvēji būtu visi, piemēram, kāda uzņēmuma atbrīvotās jaudas dotu iespēju pie esošās elektrolīnijas pieslēgties kādam jaunam uzņēmumam.

Lai iedrošinātu uzņēmumus pārskatīt piešķirtās jaudas, AS “Sadales tīkls” pēc savas iniciatīvas izstrādājusi iespēju, ka pusgada laikā pēc tam, kad tiek samazināta pieslēguma jauda, klients var atjaunot iepriekšējo jaudu, ja tomēr tā nepieciešama. Visa informācija par iespējām samazināt elektrotīkla pieslēguma jaudu un par tarifu kalkulatoru gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām ir pieejamasadalestikls.lv mājaslapā. Tāpat ikviena juridiska persona var saņemt arī profesionālas konsultācijas par AS “Sadales tīkls” pakalpojumiem.