Juridiskajiem klientiem elektrotīkla pieslēguma jauda jau tagad ietekmē maksājumus par elektroenerģiju, bet pēc līdzsvaroto sadales tarifu stāšanās spēkā fiksētās komponentes īpatsvars rēķinā mainīsies. Līdz ar to ieguvēji būs uzņēmēji kas efektīvi izmanto pieslēguma jaudu. Viņiem rēķins par elektroenerģiju būtiski nemainīsies vai pat samazināsies, savukārt neefektīvajiem patērētājiem sagaidāms rēķina pieaugums.

Lai uzzinātu, kādas izmaiņas gaidāmas rēķinos, ieteicams izmantot tarifu kalkulatoru, kas pieejams mājaslapā www.sadalestikls.lv. Jau vēstīts, ka informatīvos līdzsvaroto sadales tarifu salīdzināšanas kalkulatorus mājsaimniecībām un juridiskajiem klientiem, kas ļauj jau tagad noskaidrot, vai un kā mainīsies rēķins par elektroenerģiju, izmantojuši vairāk nekā 10 400 klientu.

Arī klientu interese par optimālas elektrotīkla pieslēguma jaudas izvēli ir būtiski palielinājusies, jo sadales sistēmas pakalpojumu tarifu līdzsvarošanas piedāvājums ir vērsts uz to, lai motivētu juridiskos klientus izvērtēt, vai visa pieprasītā elektrības jauda viņiem ir nepieciešama un tiek efektīvi izmantota.

Daudzi uzņēmumi jau ir reaģējuši uz AS “Sadales tīkls” aicinājumiem, un pievērsušies energosaimniecības sakārtošanai. Šogad sniegts vairāk konsultāciju par pieslēguma jaudas izvēli un 4 mēnešos neefektīvi izmantotās pieslēguma jaudas samazinājums ir gandrīz divreiz lielāks nekā pērn gada laikā. Ja 2015. gadā kopējais jaudas samazinājums bija mazliet virs 19 tūkst. kilovatu (kW), tad šogad līdz maija vidum – jau vairāk nekā 33 tūkst. (kW) apmērā. Turklāt arī objektu skaita ziņā šā gada rādītāji pa mēnešiem pārsniedz pagājušā gada datus.

“Sadales tīkls” veiktā informācijas analīze liecina, ka uzņēmumu segmentā vidēji tikai 20% klientu jaudu izmanto efektīvi, tātad rezerves ir daudz lielākas par faktisko nepieciešamību. Ja klienti pārskata savas jaudas un tās samazina, tad līnijas rekonstrukcijas gadījumā tiek ņemtas vērā šīs izmaiņas, kas nozīmē, ka tik jaudīgs elektrotīkls vairs nav jāizbūvē. Rezultātā elektrotīklā ir jāiegulda mazākas investīcijas un līdzekļi tiek izmantoti efektīvi, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti vietās, kur tas ir nepieciešams. Ieguvums būs arī jaunajiem klientiem, jo tos varēs pieslēgt esošajam elektrotīklam.

Ja klients vēlas samazināt elektrotīkla pieslēguma jaudu, pieteikumu var nosūtīt elektroniski uz st@sadalestikls.lv. Visa informācija par līdzsvarotajiem elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem ir pieejama uzņēmuma mājas lapā www.sadalestikls.lv. Tāpat juridiskajiem klientiem ir iespēja vērsties pēc AS “Sadales tīkls” speciālistu konsultācijas.