Kāpēc nepieciešama sadales tarifu līdzsvarošana?
Līdzsvarotajiem tarifiem ir jāsedz elektrotīkla uzturēšana un nepieciešamais elektrotīkla atjaunošanas apjoms, lai ST varētu samazināt elektroenerģijas piegādes pārtraukumus un bojājumu skaitu. Ilgtspējīga elektrotīkla attīstības minimālā prasība ir to modernizēt atbilstoši klientu vajadzībām un katru gadu pilnībā atjaunot vismaz 2% no kopējā elektrotīkla apjoma – šie 2% ietver viskritiskākās elektrotīkla vietas, kur ir visvecākā infrastruktūra vai visvairāk bojājumu, vai tīkla tehniskais stāvoklis ietekmē ļoti lielu klientu skaitu. Kaut arī pēdējo gadu laikā elektrotīklā ir veiktas būtiskas investīcijas, joprojām aptuveni puse no 95 000 km garajām elektrolīnijām ir padomju laika mantojums, tādēļ to savlaicīgi un noteiktā apjomā ik gadu obligāti ir jāturpina atjaunot.

2015. gada decembrī veikta SKDS pētījuma dati liecina, ka pieaug biznesa klientu prasības pēc mūsdienīga un droša elektrotīkla – 80% juridisko personu ir svarīga kvalitatīva elektroapgāde, turklāt 15% tā ir kritiski svarīga. Juridiskās personas novērtē veiktās investīcijas elektrotīkla drošuma paaugstināšanā, lai ikvienam klientam būtu nodrošināta kvalitatīva un nepārtraukta elektroenerģijas piegāde, bet uzsver, ka ļoti svarīga ir nepārtraukta elektrības piegāde neatkarīgi no laika apstākļiem – 19% juridisko klientu atzīst, ka būtu nepieciešami elektroapgādes sistēmas uzlabojumi.

Arī jauna klienta pieslēgšana elektrotīklam nereti nav iespējama, kamēr nav veikta visas elektrolīnijas rekonstrukcija, jo jauna klienta pieslēgšana nedrīkst pasliktināt esošo klientu elektroapgādes kvalitāti. Tāpēc sadales tarifu līdzsvarošana ir vērsta uz to, lai motivētu juridiskos klientus izvērtēt, vai objektos esošā elektrības jauda ir nepieciešama un tiek efektīvi izmantota.

Kas mainīsies?
Sadales tarifu struktūra juridiskajiem klientiem tiks līdzsvarota, samazinot elektroenerģijas piegādes maksu par 10 līdz 25% un palielinot no pieslēguma jaudas atkarīgo fiksētās maksas īpatsvaru. Tas nozīmē, ka ieguvēji būs uzņēmēji, kas efektīvi izmanto pieslēguma jaudu. Viņiem rēķins par elektroenerģiju būtiski nemainīsies vai pat samazināsies. Juridiskajiem klientiem jau līdz šim elektrotīkla pieslēguma jauda ietekmēja maksājumus par elektroenerģiju, jo bija ieviesta fiksēta maksa par pieslēgumu, taču pēc līdzsvaroto sadales tarifu stāšanās spēkā no 1. augusta šī proporcija palielināsies no 10% uz 40% un 60%. Neefektīvajiem klientiem sagaidāms rēķinu pieaugums. Piemēram, divu kokapstrādes uzņēmumu pieprasītās jaudas ir vienādas – 800 ampēri, taču viena uzņēmuma mēneša patēriņš ir 36 megavatstundas (MWh), bet otra – 137 MWh. Tādējādi pirmā uzņēmuma patēriņa efektivitāte ir tikai 10%, kamēr otra – 37%, tāpēc efektīvākajam uzņēmumam rēķins būtiski nemainīsies, kamēr tikai ar 10% patēriņa efektivitāti strādājošajam uzņēmumam rēķins pieaugs.

Ko dos tarifu līdzsvarošana?
Tarifu līdzsvarošanas rezultātā tiks veikta pieslēgumu jaudu optimizācija, atbrīvojot neizmantotās jaudas jauniem pieslēgumiem. Neefektīvajiem klientiem atsakoties no liekajām jaudām, jauniem uzņēmumiem vai biznesiem, kas attīstās un kuriem pašlaik ir vajadzīgas papildu jaudas, nebūs jāinvestē lieli līdzekļi jaunu pieslēgumu izveidei. ST būs iespēja atjaunot valsts elektrotīklu, jo katru gadu ir nepieciešams rekonstruēt elektrolīnijas vidēji 1600 km garumā. Līdz ar to ST varēs turpināt uzlabot elektrības piegādes kvalitāti, samazināsies elektrības pārtraukumu skaits un ilgums. Tāpat arī bojājumi elektroapgādes tīklā tiks novērsti vēl ātrāk, kas ir svarīgi gan uzņēmējiem, gan valsts un pašvaldību iestādēm. Ņemot vērā, ka tiks paaugstināta elektrotīkla izmantošanas efektivitāte, būs iespējams ātrāk, lētāk un līdz ar to pieejamāk izbūvēt jaunus pieslēgumus vietās, kur tas ir nepieciešams. Rezultātā labums būs Latvijas uzņēmējdarbības videi kopumā, kā arī tiks uzlaboti Latvijas rādītāji Doing business pētījumā, paaugstinot Latvijas konkurētspēju cīņā par ārvalstu investīciju piesaisti.

Kā mainīsies mana uzņēmuma/vadītās iestādes rēķins?
Lai jau laikus varētu gatavoties gaidāmajām pārmaiņām un plānot budžetus, ST klientu ērtībām ir izstrādājusi informatīvus līdzsvaroto tarifu salīdzināšanas kalkulatorus. Tarifu kalkulators palīdz salīdzināt maksu par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumiem mēnesī pēc esošajiem tarifiem ar sagaidāmo maksu mēnesī atbilstoši līdzsvaroto tarifu projektam. Ar kalkulatora palīdzību var ātri un ērti salīdzināt rēķina izmaiņas, kas gaidāmas pēc 1. augusta. Kalkulatoram ir pievienota paskaidrojoša instrukcija, lai vienkārši soli pa solim nonāktu pie salīdzinošā rezultāta. Tarifa kalkulators ir izvietots mājaslapā klientu apakšsadaļā pie informācijas par tarifiem www.sadalestikls.lv.

Kā noskaidrot, vai esošā pieslēguma jauda ir optimāla?
Jūsu objekta pieslēguma jauda ir norādīta sadales sistēmas pakalpojumu līgumā ar ST. Sava pieslēguma jaudu varat uzzināt arī ST klientu pašapkalpošanās portālā www.e-st.lv. Lai uzzinātu, vai esošā pieslēguma jauda ir optimāla, pārbaudiet patēriņa atbilstību jaudai tarifu kalkulatorā – ja rēķins būtiski nemainās vai samazinās, esat efektīvs elektroenerģijas lietotājs. Gadījumā, ja tarifu kalkulatora aprēķini rāda, ka pēc 1. augusta rēķins būtiski pieaugs, ir vērts pārskatīt sava pieslēguma jaudu un apsvērt iespēju atteikties no neizmantotās jaudas.

Ko darīt, ja esat neefektīvs patērētājs, kam gaidāms rēķina pieaugums?
Ja tarifu kalkulatora rezultāti rāda būtisku rēķina pieaugumu, tādā gadījumā nepieciešams uzņēmuma vai iestādes enerģētiķim uzdot izvērtēt uzņēmuma elektroenerģijas patēriņu un elektroiekārtu efektivitāti, kā arī pieslēgtās jaudas un patēriņa savstarpējo atbilstību. Ja sava enerģētiķa nav, tad jāvēršas pie sertificēta energoauditora, kas novērtēs energosaimniecību un ieteiks risinājumus energoefektivitātes celšanai. ST, izmantojot viedā skaitītāja datus, var konsultēt par esošo elektrības patēriņu, kas palīdzēs izdarīt sākotnējos secinājumus par elektrotīkla pieslēguma jaudas un patēriņa savstarpējo atbilstību.

Kā rīkoties, ja bizness ir nepastāvīgs?
Uzņēmumiem, kas strādā sezonāli, SPRK noteiktajā kārtība ir iespēja īslaicīgi līdz pusgadam pilnībā pārtraukt elektroapgādi saviem objektiem un pēc tam to atjaunot, sedzot tikai faktiskās izmaksas par skaitītāja plombēšanu 40-50 eiro apmērā. ST apņemas nodrošināt “drošības spilvenu” tiem uzņēmumiem, kuri šobrīd nav efektīvi un būs nolēmuši optimizēt savu pieslēgumu jaudu, bet, iespējams, kļūdīsies ar tās samazinājuma lielumu, tāpēc līdz 2017.gada 31.jūlijam ST saglabās iespēju uz tādiem pašiem nosacījumiem kā īslaicīga elektroapgādes pārtraukuma gadījumā uzņēmuma pieslēguma jaudu atjaunot sākotnējā apjomā.

Gadījumā, ja klients vēlas samazināt elektrotīkla pieslēguma jaudu, pieteikumu var nosūtīt elektroniski uz st@sadalestikls.lv. Visa informācija par ST līdzsvarotajiem tarifiem ir pieejama uzņēmuma mājaslapā www.sadalestikls.lv. Tāpat juridiskajiem klientiem ir iespēja vērsties pēc ST speciālistu konsultācijas.