Kā vēstīts iepriekš, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu (elektrības sadales jeb piegādes tarifu) līdzsvarošanas projektu, kas stāsies spēkā šā gada 1. augustā.

Sadales tarifu struktūra juridiskajiem klientiem tiks līdzsvarota, samazinot elektroenerģijas piegādes maksu par 10 līdz 25% un palielinot no pieslēguma jaudas atkarīgo fiksētās maksas īpatsvaru. Tas nozīmē, ka ieguvēji būs uzņēmēji, kas efektīvi izmanto pieslēguma jaudu. Viņiem rēķins par elektroenerģiju būtiski nemainīsies vai pat samazināsies.

Lai klientam būtu iespēja novērtēt izmantotās elektroenerģijas pieslēguma jaudas efektivitāti, portālā www.e-st.lv ir izveidots jauns pakalpojums – Momentāno datu nolasījums – kas tiešsaistē un klienta izvēlētajā laikā ērti ļauj veikt jaudas mērījumu un līdz ar to noskaidrot, cik efektīvi pieslēguma jauda tiek patērēta.

Pakalpojums pieejams juridisko klientu objektiem, kuros uzstādītais viedais elektroenerģijas skaitītājs nodrošina momentāno datu nolasījumu. Lai to izmantotu, juridiskajam klientam:

1. Ir jābūt reģistrētam pašapkalpošanās portāla lietotājam vai papildlietotājam;

2. Pakalpojums pieejams portāla sadaļas “Patēriņi un norēķini” apakšizvēlnē – “Tiešsaistes nolasījumi”;

3. Pieejams vēsturisko nolasījumu arhīvs – sistēmas veiktais momentāno datu nolasījums par katru dienu, kā arī klienta iepriekš izsaukto nolasījumu dati, ja tādi būs veikti. Datus pa dienām iespējams pārlūkot, izvēloties aktuālo datumu no kalendāra;

4. Ir iespēja veikt datu nolasījumu no skaitītāja konkrēti izvēlētā laika momentā (kā piemēram, palaižot un ieslēdzot visas savas iekārtas darbībā) – spiežot aktivizēšanas pogu “Uzsākt nolasīšanu”.

Aktivizējot pogu “Uzsākt nolasīšanu” – tiks uzsākta momentāno datu nolasīšana no skaitītāja, kas parasti aizņem 1 līdz 2 minūtes laika. Atsevišķos gadījumos datu nolasīšana var ieilgt. Ja nevēlaties gaidīt datu nolasīšanu tiešsaistē, bet saņemt par to ziņu e-pastā, nepieciešams ievadīt savu e-pastu zemāk redzamajā laukā. Kad momentānie dati no skaitītāja būs nolasīti, e-pastā varēs saņemt paziņojumu.

Lai uzzinātu, vai esošā pieslēguma jauda ir optimāla, pārbaudiet patēriņa atbilstību jaudai arī tarifu kalkulatorā, kas atrodams uzņēmuma mājaslapā www.sadalestikls.lv klientu apakšsadaļā pie informācijas par tarifiem – ja rēķins būtiski nemainās vai samazinās, esat efektīvs elektroenerģijas lietotājs. Gadījumā, ja tarifu kalkulatora aprēķini rāda, ka pēc 1. augusta rēķins būtiski pieaugs, ir vērts pārskatīt sava pieslēguma jaudu, novērtēt vajadzības nākotnē un apsvērt iespēju atteikties no neizmantotās jaudas.