Biznesa klienti ir paaugstinājuši savu elektrotīkla pieslēgumu jaudas izmantošanas efektivitāti par 2%, intervijā laikrakstam Dienas bizness atklāj AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs Andis Pinkulis. Viņš norāda, ka elektroenerģijas patēriņš Latvijā nav pieaudzis, taču vienlaikus nav arī sarucis, kaut arī iedzīvotāju skaits samazinās. Jārēķinās, ka kopumā Latvijā energoapgādes sistēmas kapacitāte ir teju divas reizes lielāka nekā elektroenerģijas patēriņš, kas pēdējo 25 gadu laikā ir būtiski samazinājies, un pastāvēt beiguši daudzi tā laika lielie elektrības lietotāji, arī jaunās iekārtas ir energoefektīvākas, kā arī uzņēmumi pārskata savus darbības procesus, samazinot energoresursu izlietojumu.

Nepilna gada laikā kopš patērētājiem mainījās fiksētā maksa par elektrotīkla pieslēgumu klientu reakcija uz pārmaiņām un aicinājumu izvērtēt savos objektos esošo elektrotīkla pieslēguma jaudu bijusi ievērojama – kopumā pieslēgumu jaudu klienti ir pārskatījuši 42 000 objektos, no kuriem 10 000 ir biznesa klientu objekti un pārējie – mājsaimniecību. Savukārt, raugoties no pārskatītās jaudas apjoma ir otrādi, jo lauvas tiesu samazinājums ir biznesa klientu objektos, jo mājsaimniecību objekti ir ar relatīvi zemāku pieslēguma jaudu.

Starp mājsaimniecību objektiem bija daudz pieslēgumu, kuros elektroenerģijas patēriņa nebija vispār, līdztekus tam vēl bija daudz zema patēriņa objektu – vasarnīcas, lauku mājas, garāžas, saimniecības ēkas u.c. – kopumā bija aptuveni 120 tūkst. šādu objektu. Aptuveni 20 000 mājsaimniecību ir izdarījuši izvēli, samazinot elektrotīkla pieslēguma jaudu vai pilnībā atsakoties no pieslēguma. Vairāk nekā 50% no šīm mājsaimniecībām ir pilnībā atteikusies no elektroenerģijas pieslēguma. Pārējie ir piekrituši maksāt fiksēto maksu par elektrotīkla pieslēguma nodrošināšanu. Vēl viena daļa mainīja elektrotīkla pieslēgumu no trīs fāzēm, uz vienas fāzes pieslēgumu.

Uzņēmumiem, kuri nolēma optimizēt elektrotīkla pieslēguma jaudu, bet, iespējams, kļūdījās ar tās samazinājuma lielumu vai arī pamainījusies situācija, piemēram, ja ražošana attīstās un tomēr ir nepieciešama lielāka jauda, līdz šā gada 31. jūlijam ir iespēja bez maksas atjaunot pieslēgumu jaudu sākotnējā apmērā, no kurām atteicās. Šādu drošības spilvenu AS “Sadales tīkls” uzņēmumiem nodrošināja uz gadu no brīža, kad stājās spēkā līdzsvarotie sadales sistēmas pakalpojumu tarifi – pagājušā gada 1.augustā. 31. jūlijs ir tas termiņš, kad biznesa klienti, kas optimizēja pieslēguma jaudu, var to atgūt, ja ir kļūdījušies aprēķinos. A. Pinkulis uzsver, ka uzņēmumiem, kuri tikai tagad nolems atteikties no nevajadzīgās elektrotīkla pieslēguma jaudas, tā būs rezervēta tikai uz pusgadu.

Ja pirms gada AS “Sadales tīkls” vidēji ik nedēļu saņēma no 1000 līdz 1500 iesniegumus attiecībā par pieslēguma jaudām, tad pašlaik to apjoms ir vidēji 150. Ir vēl kāda tendence – klienti, kuriem vienā īpašumā bija vairāki elektrotīkla pieslēgumi un vairāki elektroenerģijas skaitītāji, piemēram, lauku īpašumā, kur ir atsevišķs pieslēgums mājai, saimniecības ēkai, pagrabam, garāžai, apvieno šos pieslēgumus vienā. Šādos gadījumos summāri kopējā pieslēguma jauda nemainās, bet samazinās pieslēgumu skaits, par kuriem jāmaksā fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu.

AS “Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs norāda, ka visas šīs klientu aktivitātes ir likušas koriģēt arī uzņēmuma investīciju plānu nākamajiem gadiem attiecībā uz sadales sistēmas elektrotīkla jaudām, elektrotīkla atjaunošanu, konfigurāciju un garumu. Kopumā šogad plānotais investīciju apjoms ir 106 milj. eiro. Elektrolīniju atjaunošanai un transformatoru staciju rekonstrukcijai no šīs summas paredzēti 60 milj. eiro. Šāds investīciju apjoms ļauj ik gadu renovēt aptuveni 2% visa Latvijas elektrotīkla, nodrošinot, ka vidēji reizi 50 gados tīkla elementi tiek atjaunoti.