Sazinies ar mums! - info@navitas.lv

Uzziņa: gaidāmie notikumi enerģētikas nozarē 2019. gadā – Elektroenerģija

Jan 27

Uzziņa: gaidāmie notikumi enerģētikas nozarē 2019. gadā – Elektroenerģija

“Pērn pieredzētais elektroenerģijas cenu kāpums ir straujākais pēdējo piecu gadu laikā, tomēr tas ir normāls tirgus process. Lai arī sniegota ziema un nokrišņiem bagāts pavasaris var palielināt ūdens daudzumu Latvijas un Skandināvijas hidroelektrostacijās, jārēķinās, ka elektroenerģijas cenas saglabāsies augstākas nekā ierasts arī 2019. gadā,” prognozē Bethers.

Viņš teic, ka energoresursu cenas jau šobrīd darbojas kā stimuls nozares attīstībai un veicina aktīvāku energoefektivitātes risinājumu ieviešanu uzņēmumos un mājokļos. “Šogad turpināsies enerģētikas tirgus attīstības nākamā fāze, kur pēc tirgus infrastruktūras sakārtošanas tirgotāji ievieš arvien jaunus risinājumus energoefektivitātei, bet patērētāji aktīvāk gūst izpratni par ieguvumiem no sava patēriņa efektivitātes uzlabošanas vai arī izvēlas kļūt par enerģijas ražotājiem,” skaidro Bethers. Jau šobrīd aktīvākie saules enerģijas paneļu uzstādītāji Latvijā ir tieši lielās mājsaimniecības. Savukārt ēku būvniecībā un renovācijā aktuālākais jautājums ir tās enerģijas patēriņš un gan uzņēmumi, gan mājsaimniecības sāk nopietni izvērtēt investīcijas energoefektīvos risinājumos. Tas iezīmē pozitīvu tendenci, kur vienas nozares izmaiņas virza attīstību daudzās citās saistītajās nozarēs.

Savukārt regulators turpinās iesākto darbu pie astoņu Elektroenerģijas tīkla kodeksu prasību pārņemšanas, kuru mērķis veicināt vienlīdzīgus konkurences nosacījumus Eiropas mērogā, nodrošinot nozaru regulējuma harmonizāciju un pārrobežu tirgu attīstību. Šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta balansēšanas tirgus un sistēmas darbības jautājumiem. Kā būtisks notikums arī minams, ka 2019. gada 2. ceturksnī, ka “Nord Pool” biržai Baltijas valstīs pievienosies otra lielākā Eiropas birža – “Epex Spot”. Tas prasīs aktīvāku biržu uzraudzību, kā arī tiks formulēti galvenie izmaksu dalīšanas principi starp biržām un elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoriem.

Savukārt saistībā gala lietotāju maksu par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumiem, Regulators uzsāks darbu pie elektroenerģijas sadales sistēmas aktīvu vērtēšanas pilnveidošanas. Šobrīd sadales sistēmas operatoram nav pienākuma plānotās investīcijas saskaņot ar Regulatoru, kas būtiski ierobežo Regulatora iespējas pārraudzīt AS “Sadales tīkls” kapitāla izmaksu apmēru. Pērn Regulators aktīvi iesaistījās Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumu izstrādē, kas paredzētu iespēju Regulatoram aktīvāk iesaistīties AS “Sadales tīkls” investīciju plānošanā. Ja šie grozījumi tiks pieņemti, Regulators plāno AS “Sadales tīkls” investīciju plāna apspriešanā iesaistīt arī sabiedrību un pašvaldības. Izvirzītie uzdevumi sasaucas ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sniegtajiem priekšlikumiem.

Vienlaikus Regulators strādās, lai nodrošinātu tirgus uzraudzības kvalitātes paaugstināšanu, attīstot iesniegto datu kvalitātes pārbaudes un standartizējot enerģijas tirgus pārskatus, lai tirgus dalībnieki saņemtu analītisku un vispusīgu informāciju par tirgus tendencēm un aktualitātēm.