Par viedajiem skaitītājiem joprojām pastāv vairāki maldīgi stereotipi, piemēram, ka par skaitītāja nomaiņu ir jāmaksā klientam vai arī, viedie skaitītāji uzskaita vairāk un tas ir iemesls, kāpēc palielinājies elektrības rēķins. ST speciālisti uzsver, ka šādi mīti nav patiesi; par skaitītāja nomaiņu klientam nav jāmaksā, visas izmaksas sedz ST, un arī rēķina pieaugumam ir jāmeklē citi iemesli, nevis jaunais skaitītājs – rēķinu ietekmē klienta paradumi, izmantoto elektroierīču un izvēlētā apgaismojuma energoefektivitāte, iespējams, izvēlētais elektrības tirgotāja produkts, kā arī citi faktori.

Viedie elektroenerģijas skaitītāji ir sertificēti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/22/EK “Par mērinstrumentiem” noteiktajām prasībām, kas pašos pamatos izslēdz iespējamību, ka viedie skaitītāji uzskaitītu patērēto elektroenerģiju neprecīzi vai vairāk, nekā klients ir faktiski saņēmis un patērējis. Viedie skaitītāji precīzi uzskaita visu klienta reāli patērēto elektroenerģiju. Ņemot vērā, ka tagad visas elektroierīces ir būtiski modernizētas, tad mājsaimniecības reālo elektrības patēriņu veido, piemēram, arī mobilo telefonu lādētāji, kas ir atstāti kontaktligzdā. Telefons netiek lādēts, bet lādētājs gaidīšanas režīmā kaut nedaudz, taču patērē elektroenerģiju. Ar vecajiem jeb indukcijas tipa skaitītājiem klients redz tikai mēneša kopējo patēriņu, bet tagad ir iespēja redzēt dienas patēriņu, pat katras stundas patēriņu. Ja tomēr šķiet, ka elektrības skaitītājs nerāda patieso ainu, iespējams ziņot ST – uzņēmuma speciālisti skaitītāju pārbaudīs. Gadījumā, ja skaitītājs izrādīsies bojāts, tā maiņu apmaksās ST, savukārt, ja skaitītājs darbosies precīzi, tad izmaksas būs jāsedz iedzīvotājam pašam.

Daži klienti satraucas par to, kurš apmaksā viedā skaitītāja displeja izgaismojuma patēriņu. ST uzsver, ka skaitītāja displejā ir iespējams ieslēgt apgaismojumu, lai tā rādījumus varētu apskatīt arī telpās, kur nav ieslēdzams apgaismojums, tieši tāpat šo apgaismojumu ir iespējams izslēgt. Elektroenerģijas skaitītāja pašpatēriņa (tajā skaitā arī displeja apgaismojuma) radītās elektroenerģijas izmaksas ir ietvertas ST tehnoloģiskajās izmaksās, un klientam tās nav jāsedz.

Viedo skaitītāju uzstādīšanu mājsaimniecībām ST uzsāka 2014. gadā, bet juridiskie klienti un elektroenerģijas tirgotāji to sniegtās iespējas novērtē jau kopš 2007. gada. Veco skaitītāju verifikācijas termiņš noslēdzas, un loģisks solis, kādu jau spēruši arī citu ES valstu elektroenerģijas sadales sistēmas operatori, ir tehnoloģiski novecojušos elektrības skaitītājus aizstāt ar jaunākās paaudzes jeb viedo risinājumu elektroenerģijas skaitītājiem. Piemēram, Igaunijā šobrīd jau visiem klientiem elektrības patēriņš tiek uzskaitīts digitāli. Latvijā viedo elektroenerģijas skaitītāju ieviešanas programma noslēgsies līdz 2023. gadam, kad visos klientu objektos būs uzstādīti viedie skaitītāji.

Pāreja uz viedajiem skaitītājiem tiek veikta gan izmaksu samazināšanas, gan klientu apkalpošanas ērtību labad. Viedie skaitītāji ļauj ne vien attālināti un operatīvi iegūt informāciju par elektroenerģijas patēriņu un rādījumiem, bet arī veicina energoefektivitātes pasākumus. Tieši viedie skaitītāji ir viens no garantiem, kas elektroapgādes pārtraukuma gadījumos ST speciālistiem ļauj maksimāli ātri atjaunot elektrības piegādi, jo nodrošina operatīvu informāciju par sprieguma atslēgumiem.

Tāpat līdz ar viedo skaitītāju ieviešanu samazinās skaitītāju apkalpošanas izmaksas, jo faktiski nav nepieciešama ikgadējā klātienes apsekošana. ST sistēmā ir aptuveni 1,1 miljons skaitītāju, līdz ar to veidojas būtiskas izmaksas, ja reizi gadā visus šos skaitītājus ir jāapseko klātienē. Līdz ar viedo skaitītāju uzstādīšanu tiek nodrošināta iespēja efektīvāk realizēt arī elektrības zudumu kontroli.

Viedie skaitītāji nodrošina klientiem un elektroenerģijas tirgotājiem informāciju par aktuālo elektroenerģijas patēriņu. Īpaši svarīgi tas ir klientiem, kas izvēlējušies elektrību iegādāties par biržas cenām, jo ir iespējams operatīvi saņemt un analizēt datus par savu ikstundas elektroenerģijas patēriņu. ST līdz šim uzkrātā pieredze uzrāda, ka detalizētas patēriņa informācijas pieejamība ļauj klientiem izmantot elektroenerģiju daudz efektīvāk, samazinot savu elektroenerģijas patēriņu.

Elektroenerģijas tirgotājam datu pieejamība ļauj sagatavot rēķinus atbilstoši klienta faktiskajam elektroenerģijas patēriņam, kā arī piedāvāt klientam iespēju veikt norēķinus pēc mainīgas elektroenerģijas cenas biržā. Tirgotājiem ir iespējas samazināt riskus un, iespējams, klientiem piedāvāt zemāku cenu, savukārt klientam tiek dota iespēja ietaupīt, regulējot savu patēriņu atkarībā no elektroenerģijas cenas svārstībām biržā. Ar viedā skaitītāja palīdzību tirgotājam kļūst pieejamas arī iespējas izstrādāt dažādus specifiskus produktus klientiem.

“Viedā elektrotīkla” attīstība ir viens no ST mērķiem, kas nozīmē elektrotīkla automatizāciju, pakāpeniski ieviešot viedā tīkla elementus – bojājumu vietas uzrādītājus un attālināti vadāmus jaudas slēdžus, kā arī viedo elektroenerģijas uzskaiti. Viedā elektrotīkla attīstība ir nozīmīga Latvijas tautsaimniecības attīstībā, jo moderns un inovatīvs elektrotīkls paaugstina elektroapgādes drošumu un klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicina tehnoloģisko un industriālo nozares attīstību un attiecīgi arī valsts konkurētspēju. To visu garantē jauni IT risinājumi, kurus Eiropā vadošie sadales operatori ievieš savā ikdienas darbā.