Latvijas elektrības tirgū tiek ievērota vienlīdzīga attieksme pret visiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, laikrakstam Neatkarīgā Rīta avīze apliecina Ekonomikas ministrija un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Brīvais elektrības tirgus Latvijā darbojas jau teju desmit gadus, ar katru gadu piesaistot arvien vairāk elektroenerģijas tirgotāju un tādējādi nodrošinot elektroenerģijas pircējiem lielākas izvēles iespējas.

“Tas, ka elektrības tirgū šobrīd ir tiesības darboties 80 uzņēmumiem, liecina, ka ienākšanai šajā tirgū nav nekādu birokrātisku šķēršļu. Uzņēmumiem, kuri vēlas tirgot elektrību, protams, ir jāatbilst zināmām prasībām un ir jāsaņem licence, taču tas tiek darīts, lai aizsargātu elektrības pircējus,” laikrakstam skaidro Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Patmalnieks. Viņš atklāj, ka Ekonomikas ministrija ir ieplānojusi veikt elektrības tirgus novērtējumu, kura laikā ar esošajiem un potenciālajiem tirgus dalībniekiem paredzēts pārrunāt tirgus darbību un regulējumu, kā arī problēmas, kas traucē uzņēmumu straujākai ienākšanai un attīstībai šajā tirgū.

SPRK pārstāve Ieva Bethere informē, ka 1. aprīlī AS Sadales tīkls ir pienākums Regulatoram iesniegt ziņojumu par uzņēmuma atbilstību neatkarības prasībām. Regulators rūpīgi izvērtēs to, vai komersants ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu savu neatkarību no elektroenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības darbībām. Vienlaikus Regulators izvērtēs, vai komersants nodrošina visiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem vienlīdzīgus apstākļus un nosacījumus piekļuvei sadales sistēmai, garantējot fizisko personu datu aizsardzību informācijas sistēmās.

Izvērtējot iesniegto ziņojumu, Regulators arī pastiprināti pievērsīs uzmanību publiskajā telpā izskanējušai informācijai, ka “jaunu tirgotāju ienākšanu un konkurences vairošanu mazina uzņēmums AS Sadales tīkls”. I. Bethere Neatkarīgajā uzsver, ka uz šo brīdi Regulatoram nav nekāda tiesiska pamata uzskatīt, ka tā būtu tiesa, turklāt Regulators nav saņēmis nevienu sūdzību vai iesniegumu no tirgus dalībniekiem par to, ka šāda situācija būtu konstatēta (vai ka ir aizdomas par ko tādu).

Mājsaimniecībām šobrīd tiek piedāvāti jau vairāk nekā 30 dažādi elektroenerģijas produkti, elektrību piedāvā 9 tirgotāji, bet pēc elektroenerģijas tirgus pilnīgas atvēršanas 2015. gada sākumā elektroenerģiju mājsaimniecībām tirgoja 4 uzņēmumi. Nesen elektrības tirgū startēta telekomunikāciju uzņēmums Lattelecom. “Ja šim uzņēmumam būtu kaut mazākās šaubas, ka šis tirgus ir necaurspīdīgs vai ka tajā notiek diskriminācija, Lattelecom nekad nebūtu izšķīries spert šādu soli. Mēs ar savu rīcību kopš pirmās mūsu uzņēmuma pastāvēšanas dienas esam pierādījuši, ka pret visiem tirgus dalībniekiem esam ievērojuši vienādu attieksmi,” norāda AS Sadales tīkls valdes priekšsēdētājs A. Pinkulis.

“Izvēloties jaunu tirgotāju, jauni vadi vai kabeļi nav jāvelk, skaitītājs nav jāmaina, jaunas kontaktligzdas mājokļos arī nav jāierīko. Turklāt, klienti tirgotāju var mainīt katru mēnesi,” teic A. Pinkulis. Mājsaimniecībai vai uzņēmējam, pirms izvēlēties tirgotāju, A. Pinkulis iesaka izpētīt visu tirgotāju piedāvājumu. To var izdarīt tirgotāju mājaslapās un citos tirgotāju piedāvātajos kanālos. Izvēlētos tirgotāju un tā produktu, jāpievērš uzmanība servisam, klientu saziņas kanāliem, papildu pakalpojumiem, ko piedāvā tirgotājs. Turklāt noteikti jāizlasa līguma nosacījumi.

“Varbūt dažiem var rasties maldīgs priekšstats, ka Sadales tīkls, kas ir Latvenergo meitas uzņēmums, ir kā uzņēmums uzņēmumā. Īstenībā no struktūras viedokļa Latvenergo un Sadales tīkls ir divi juridiski nošķirti uzņēmumi, katrs ar savu vadību, struktūru, klientu datu bāzēm. Mēs esam patstāvīgi savā lēmumu pieņemšanā. Tas attiecas gan uz mūsu operatīvo darbību, gan arī uz investīciju plāniem,” uzsver A. Pinkulis. Arī Lietuvā un Igaunijā no uzņēmumu struktūras viedokļa situācija ir līdzīga, Latvija šajā ziņā nav unikāla.

Lai veicinātu elektroenerģijas tirgus attīstību un jaunu tirgotāju ienākšanu tirgū, Sadales tīkls nodrošina vienādu servisu un datu pieejamību ikvienam esošajam un potenciālajam elektrības tirgotājam, turklāt šie servisi ir vienkārši lietojami un bezmaksas. AS Sadales tīkls nodrošina visu nepieciešamo, lai ikviens, kam ir vēlme, var uzsākt elektroenerģijas tirdzniecību. Tas ietver gan informāciju par ienākšanu tirgū, gan praktiskas lietas, piemēram, bezmaksas datu pieejamību, konsultācijas, IT sistēmu izmantošanas iespējas, automātisku tirgus ziņojumu apmaiņas sistēmu, kas nodrošina efektīvu un kvalitatīvu datu apmaiņu starp AS Sadales tīkls un tirgotājiem.