Analizējot elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas procesu, meklējot iespējas, kā pieslēguma izbūvi veikt vienkāršāk un ātrāk, pērn, vadoties pēc Ministru kabineta speciālajiem būvnoteikumiem elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju izbūvei (Nr. 573), uzsākts pilotprojekts, lai samazinātu pieslēgumu ierīkošanas laiku vienkāršotos gadījumos, kad elektrotīkla pieslēguma izbūvei jāveic būvdarbi, bet būvprojekta izstrādes vietā pietiek tikai ar projekta tehniskās shēmas izstrādi, un būvdarbu veikšanai nav nepieciešami saskaņojumi ar apkārtējo zemju īpašniekiem.

“Tas nozīmē, ja gar konkrēto īpašumu iet gaisvadu elektrolīnija vai jau ieguldīta kabeļu līnija, tad praktiski, lai izbūvētu pieslēgumu, nav jāveic papildu saskaņošanas darbi ar citiem zemes īpašniekiem un Ministru kabineta noteikumi paredz, kas šis process notiek vienkāršotā veidā, informējot būvvaldi un balstoties uz tehniskā projekta skici. Šāds pieslēguma ierīkošanas process ir vienkāršs un ātrs, jo klientam nevajadzēs pašam meklēt projekta izstrādātāju – visu nodrošina viens un tas pats konkursa kārtībā izvēlēts “Sadales tīkla” kvalificēts būvdarbu veicējs,” intervijā laikrakstam “Dienas bizness” norāda R. Lūsveris.

Pilotprojekts tiek realizēts vairākās Pierīgas pašvaldībās, kur izsludināts konkurss, lai izvēlētos būvuzņēmēju, kurš ir gatavs šādu pakalpojumu sniegt, jo pēc pieslēguma nosacījumiem klientam pašam būtu jāmeklē projektētājs un jāizstrādā elektroietaišu izbūves projekts. Pilotprojekta ietvaros klientam piedāvāts pakalpojums, kurā ir iekļauta gan AS “Sadales tīkls” izvēlēta darbuzņēmēja vienkāršotā projekta – tehniskās skices izstrāde, gan pieslēguma izbūve.

Līdz šim elektrotīkla pieslēgums no brīža, kad klients ir izteicis vēlmi un iesniedzis pieteikumu pieslēgumam, līdz brīdim, kad tiek uzstādīts elektroenerģijas skaitītājs, Pierīgā vidēji ir prasījis 220 dienas. Šobrīd, realizējot pilotprojektu un pieslēgumu veicot pēc vienkāršotās kārtības, jauns elektrotīkla pieslēgums vidēji tiek izbūvēts 67 dienu laikā. Tas nozīmē, ja klients piekrīt šim piedāvājumam un apmaksā rēķinu, tad pie klienta ierodas AS “Sadales tīkls” izvēlētais darbuzņēmējs, ar klientu klātienē saskaņo vietu, kur atradīsies elektroapgādes uzskaites sadalne, pēc kā darbuzņēmējs praktiski uzreiz var veikt pieslēguma izbūvi.

“Šobrīd mēs esam gatavi ar šo procesu iet tālāk jau visā Latvijā, tāpēc informējām gan Latvijas Pašvaldību savienību, gan individuāli tiekamies ar pašvaldību būvvaldēm, lai visos Latvijas novados AS “Sadales tīkls” būtu iespēja vienkāršotā un standarta risinājumu veidā veikt elektrotīkla pieslēguma izbūvi bez atsevišķi izsniegtas būvatļaujas – tikai informējot būvvaldi par plānu veikt darbus aizsargjoslā un “sarkano līniju” robežās. Ja savstarpējās sarunas ar būvvaldēm būs sekmīgas, vienosimies par pieslēgumu standarta tehniskajiem risinājumiem, paredzēts, ka šāda vienkāršotā pieslēguma ierīkošanas kārtība klientiem visā Latvijā būs pieejama šā gada nogalē,” plānus atklāj R. Lūsveris.

Ieguvējs viennozīmīgi būs ikviena mājsaimniecība vai uzņēmējs, kas atrodas konkrētās pašvaldības teritorijā, jo elektrotīkla pieslēguma izbūves process klientam būs vienkāršs un ātrs. Tiesa, visus elektrotīkla pieslēgumus nav iespējams izbūvēt pēc vienkāršotās kārtības – gadā AS “Sadales tīkls” izbūvē vidēji 9000 jaunus elektrotīkla pieslēgumus, savukārt vienkāršotā kārtība varētu attiekties uz 10% no visiem jaunajiem pieslēgumiem.

Pilotprojekts tika uzsākts 2016.gada novembrī. Šobrīd ir izsniegti tehniskie noteikumi 48 klientiem Pierīgas novados par elektrotīkla pieslēguma izbūvi pēc šādas vienkāršotās kārtības. “Redzam, ka lielākā daļa klientu ir novērtējuši šī pakalpojuma priekšrocības un ieguvumus. Pirms pilotprojekta uzsākšanas paredzējām izmaksu atšķirību starp AS “Sadales tīkls” pakalpojumu tehniskās skices izstrādei un klienta izvēlēta projektētāja izmaksām aptuveni 30% apmērā, bet šobrīd redzam, ka vienkāršotā projekta izstrādes izmaksas neatšķiras vairāk par 10%,” gandarīts R. Lūsveris.

“Kopumā skatoties uz pieslēgumu procesu, tas ir veidots tā, lai klientu stimulētu maksimāli efektīvi izvērtēt sava pieslēguma nepieciešamību un izvēlēties iespējami optimālāku elektrotīkla pieslēguma jaudu. Protams, ja mēs to vērtējam kontekstā ar sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem, tad pēc tarifu struktūras līdzsvarošanas pagājušajā gadā, tie motivē klientus rūpīgi un atbildīgi izvērtēt nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu. Pārdomāti pieprasot mājsaimniecībai vai uzņēmumam nepieciešamo pieslēguma jaudu, klientiem ir iespēja samazināt kopējo maksājumu par elektroenerģiju, jo sistēmas pakalpojumu tarifi ir atkarīgi no elektrotīkla pieslēguma jaudas un pieslēguma noslodzes efektivitātes,” uzsver AS “Sadales tīkls” valdes loceklis.