AS “Sadales tīkls” visā Latvijā mērķtiecīgi atjauno un uzlabo elektrotīklu, paaugstinot gan novadu un pilsētu iedzīvotāju, gan uzņēmumu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski, tādēļ tā atjaunošanu AS “Sadales tīkls” veic plānveidīgi, ņemot vērā gan elektrotīkla stāvokli, vecumu, pilsētu un novadu, kā arī uzņēmējdarbības attīstību.

Uzlabos elektroapgādi tūkstošiem klientu
Katru gadu Latgales reģionā tiek realizēti nozīmīgi elektrotīkla atjaunošanas un rekonstrukcijas projekti, īpašu uzmanību pievēršos apakšstaciju atjaunošanai, kuras ir viens no svarīgajiem elektroapgādes objektiem, jo tās nodrošina elektroapgādi vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju, uzņēmumiem un valsts nozīmes objektiem, kā arī to rekonstrukcija dod iespēju pie elektrotīkla pieslēgt jaunus elektroenerģijas lietotājus.

Līdz šim veikta apakšstaciju “Kārsava”, “Krāslava”, “Preiļi”, “Gajoks” un “Grīva” Daugavpilī rekonstrukcija, bet šogad tiek veikta apakšstacijas “Daugavpils”, uzlabojot elektroapgādi vairāk nekā 31 tūkst. klientu Daugavpils pilsētā. Apakšstaciju rekonstrukcija ne vien paaugstinās elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem, bet nodrošinās klientiem papildu elektrotīkla jaudas un jaunus elektrotīkla pieslēgumus. Apakšstacijas “Daugavpils” rekonstrukcijas kopējās plānotās izmaksas ir 1,4 miljoni eiro un rekonstrukciju paredzēts pabeigt 2018.gadā.

Lielākie projekti Daugavpilī, Ludzā, Kārsavas un Dagdas novadā
Šogad lielākos elektrotīkla rekonstrukcijas projektus AS “Sadales tīkls” realizēs Daugavpilī, Ludzā, Krāslavas un Dagdas novadā. Daugavpilī turpinās zemsprieguma un vidējā sprieguma elektrolīniju pārbūve, un šogad elektrotīkla rekonstrukcija turpināsies Jaunbūves mikrorajonā, kur plānots demontēt no 1961.gada elektroapgādē izmantotās gaisvadu elektrolīnijas un to vietā izbūvēt jaunas kabeļu līnijas un pārvietot 285 elektroapgādes sadalnes un elektroenerģijas skaitītājus no klientu īpašumiem uz AS “Sadales tīkls’ darbiniekiem brīvi pieejamu vietu. Jaunbūves elektrotīkla pārbūvē AS “Sadales tīkls” šogad ieguldīs 553 tūkst. eiro.

Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti 5 500 klientiem Ludzā, šogad, ieguldot vairāk nekā 820 tūkst. eiro, AS “Sadales tīkls” veiks apjomīgu elektrotīkla rekonstrukciju pilsētas teritorijā. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā tiks veikta gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 16,6 km garumā un izbūvētas jaunas vai rekonstruētas 6 transformatoru apakšstacijas. Elektrotīklā tiks izbūvēti attālināti vadāmi jaudas slēdži, kuri ļaus attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus.

Savukārt Krāslavas un Dagdas novadā AS “Sadales tīkls” šogad ieguldīs 407 tūkst. eiro, paaugstinot elektroapgādes drošumu 490 klientiem. Šogad tiek veikta maģistrālās 20kV gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija, kura šķērso mežainu apvidu no Dagdas līdz apdzīvotai vietai “Skaista”.

Uzstādīs viedos skaitītājus
Līdz šim klientu objektos Latgalē ir uzstādīti vairāk nekā 36 tūkstoši viedo skaitītāju, bet šogad plānots uzstādīt vairāk nekā 17 tūkst. šādu skaitītāju, no kuriem lielāka daļa tiks uzstādīti klientiem Daugavpilī un Rēzeknē. Viedo skaitītāju ieguvums gan klientiem, gan elektroenerģijas tirgotājiem ir detalizēta informācija par elektroenerģijas patēriņu, iespēja realizēt energoefektivitātes pasākumus, bet AS “Sadales tīkls” tā ir iespēja samazināt nepieciešamību apmeklēt klientu objektus, lai veiktu patērētās elektrības uzskaites pārbaudes, kā arī elektrotīkla bojājumu gadījumos attālināti saņemt informāciju par radušos problēmu.